kijan pou aplike pou viza nou soti nan Almay

Kouman pou aplike pou nou viza soti nan Almay ??

Visa vizitè B-1 / B-2 se pou moun ki ap vizite Etazini pou yon peryòd tan limite pou biznis (B-1) oswa plezi (B-2) oswa tretman medikal (B-2) (B- 2). Vwayajè ki bezwen rankontre ak asosye biznis ale nan syantifik, edikasyon, pwofesyonèl, oswa biznis konvansyon / konferans, rezoud yon byen oswa negosye kontra tipikman bezwen yon viza B-1.

Si ou aplike pou yon viza B-1 / B-2, ou dwe montre yon ofisye konsila ke ou satisfè kondisyon ki nan Lwa sou Imigrasyon ak Nasyonalite Etazini (INA).

Chak aplikan B-1 / B-2 prezime se yon imigran ki gen entansyon dapre Seksyon 214 (b) nan INA.

Ou dwe dissiper sa a sipozisyon legal pa demontre:

  •                           Ke vizit ou Ozetazini se pou yon kout peryòd de tan, tankou pou biznis, plezi, oswa tretman medikal.
  • Ke ou gen entansyon rete Ozetazini pou yon sèten tan limite.
  • Prèv finans ase pou satisfè depans ou pandan ou Ozetazini

APLIKASYON-

Si w ap aplike pou yon viza biznis oswa touris, ou pral bezwen pote dokiman sa yo:

Fòm DS-160, Non-Imigran Visa Elektwonik Aplikasyon. Pou plis enfòmasyon sou DS-160, ale nan paj wèb DS-160.

Yon paspò valab pou vwayaje nan Etazini ki valab pou omwen sis mwa pi lwen pase rete ou espere nan peyi a (sòf si akò peyi-espesifik bay egzanpsyon). Si paspò ou gen plis pase yon sèl moun, chak moun ki bezwen yon viza dwe aplike apa.

Pran yon (1) 2 ″ x2 ″ (5cmx5cm) foto nan sis dènye mwa yo. Fòma foto ki nesesè a dekri sou paj entènèt sa a.

Kouman fè yon aplikasyon?

 Etap 1: Pou aplike pou yon viza non-imigran, ranpli aplikasyon elektwonik viza non-imigran (DS-160).
Etap 2: Fè yon peman pou frè aplikasyon viza.
Etap 3: Sèvi ak sit entènèt sa a pou pran yon randevou. Yo nan lòd yo pran randevou ou, ou pral bezwen enfòmasyon sa yo:

  •    Nimewo a sou paspò ou.
  •    Nimewo referans CGI Visa Frè ou resevwa a. Si ou bezwen asistans pou jwenn nimewo sa a, tanpri klike isit la. Nimewo konfimasyon dis (160) chif kòd paj DS-10 ou an
    Etap 4: Nan dat ak lè entèvyou viza ou, ale nan anbasad oswa konsila ameriken an. Ou dwe bay yon kopi enprime nan lèt randevou ou a, paj konfimasyon DS-160 ou a, yon foto resan, ak tout paspò aktyèl ak anvan yo. Aplikasyon ki pa gen ladan tout materyèl sa yo ap rejte.

13 Pwen de vi