Kòman ou kapab jwenn travay nan Doubay pou Endyen?

Kòman ou kapab jwenn yon viza touris pou USA?

Viza touris yo akòde vizitè ki vle vwayaje nan yon peyi pou yon jou ferye oswa yo wè aklè yo. Viza sa yo valab sèlman pou yon sèten kantite tan epi yo pa pèmèt vizitè etranje a fè biznis pandan li nan peyi a. Pwosedi aplikasyon an, kritè kalifikasyon, ak dokiman ki nesesè yo, nan lòt men an, ap diferan de peyi a peyi.

Kòman ou kapab jwenn yon viza touris pou USA?

Etap 1: Ranpli Aplikasyon Visa Elektwonik Non-Imigran (DS-160).
Etap 2: Fè yon peman pou frè aplikasyon viza.
Etap 3: Sèvi ak sit entènèt sa a pou pran yon randevou. Yo nan lòd pou fè aranjman pou randevou ou, ou pral bezwen enfòmasyon sa yo:
nimewo a sou paspò ou
Nimewo a sou do resi Visa Frè ou. (Si ou bezwen asistans pou jwenn nimewo sa a, klike isit la.)
Nimewo dis kòd (DS) 160 paj validasyon DS-10 ou an
Etap 4: Nan dat ak lè entèvyou viza ou, ale nan anbasad oswa konsila ameriken an. Ou dwe pote yon kopi eskane nan lèt randevou ou a, paj konfimasyon DS-160 ou a, yon sèl snapshot resan, ak tout paspò aktyèl ak anvan yo.

Ou ta dwe konsidere tou pote atik sa yo, tou depann de objektif vwayaj ou:

elèv: Pote kopi dènye nòt lekòl ou yo, relve nòt, ak degre / diplòm. Pote prèv èd finansye nan fòm deklarasyon labank chak mwa, fich depo fiks, oswa lòt dokiman.

Adilt ki ap travay: Pote yon lèt nan travay nan men anplwayè ou kòm byen ke twa mwa 'vo nan souch souch.

Antreprenè yo ak ekzekitif biznis: Pote prèv estati konpayi an ak salè.

Vizite yon manm fanmi an: Yo ta dwe pote fotokopi prèv fanmi ou nan ran (pa egzanp, Green Card, sètifika natiralizasyon, viza valab, elatriye).

Visa Vizitè B-1 / B-2:

Visa B-1 / B-2 se yon viza ki pa imigran ki pèmèt aplikan an vizite Etazini pou biznis oswa touris.

B viza kouvri prèske tout rezon pou vwayaj tanporè, eksepsyon vwayaj elèv yo, ki pwoteje pa viza F-1. Visa B-1 la se pou vwayaj biznis, pandan y ap viza B-2 la se pou vwayaj, tankou vakans oswa vizit fanmi an.

Visa B1 / B2 la valab pou yon kantite rezon, ki gen ladan tou de biznis ak touris / vwayaj ki pa biznis Ozetazini.

Vwayaje sou yon viza B1 / B2 ka fè pou yon varyete de rezon, ki gen ladan men pa limite a:

  • Negosye yon kontra oswa fè reyinyon biznis yo se egzanp aktivite biznis.
  • Patisipe nan yon konferans ki enpòtan nan karyè yon moun, edikasyon, oswa antrepriz aktyèl biznis
  • Pran swen nan byen yon fanmi an
  • Lè w ap pran yon jou ferye oswa patisipe nan evènman touris
  • Vizite fanmi
  • Jwenn atansyon medikal
  • Patisipe oswa patisipe nan aktivite tankou konsè oswa konferans, osi lontan ke patisipan an pa peye oswa yo akòde kredi.

24 Pwen de vi