Visa Kanadyen

Kòman ou kapab jwenn viza touris pou Kanada?

Kòman ou kapab jwenn yon viza touris pou Kanada?

Yon viza vizitè ke yo rele tou yon viza rezidan tanporè. Li se fondamantalman yon dokiman legal ke ou ka tache ak paspò ou. Li demontre ke ou ranpli kondisyon yo pou antre nan Kanada.

Kouman pou aplike pou viza vizitè?

Yon moun ka fasilman aplike pou yon vizitè viza sou entènèt oswa sou papye.

Konbyen tan ou ka rete sou yon viza vizitè?

Pifò vizitè ka rete nan Kanada pou jiska sis mwa.

Ofisye sèvis fwontyè a nan pò antre a ka pèmèt ou rete pou mwens pase oswa plis pase 6 mwa. Si se ka a, yo pral koupon pou paspò ou ak dat depa a. Yo ka ba ou tou yon dokiman ke yo rekonèt kòm yon dosye vizitè, ki pral montre dat ou dwe kite a.

Si ou pa resevwa yon koupon pou achte nan paspò ou, ou ka rete nan Kanada pou 6 mwa soti nan dat ou te antre nan oswa jiskaske paspò ou ekspire, kèlkeswa sa ki vini an premye. Si ou bezwen yon koupon pou achte, ou ka jwenn youn nan men yon ofisye sèvis fwontyè. Si ou rive nan yon ayewopò ki itilize kontwar enspeksyon prensipal, mande ak ofisye fwontyè a apre ou fin ranpli enspeksyon ou.

Dokiman ki nesesè pou yon viza vizitè

Dokiman pou istwa vwayaj: 

Yon kopi klè youn oswa plis nan dokiman sa yo:

  • Paspò ansyen ou ak / oswa viza (itilize nan 10 dènye ane yo vwayaje deyò peyi ou)
    koupon pou antre ak sòti.
  • Viza ekspire oswa valab pou etid ak / oswa pèmi travay ki endike dire ou andeyò peyi ou.

Dokiman pou Deklarasyon Kont: 

Non Bank ak enfòmasyon pou kontakte
Sa pèmèt nou kontakte bank ou oswa enstitisyon finansye si nou gen nenpòt kesyon.

Ou dwe bay prèv ke sa a se kont ou.
Kont lan se pou ou paske non ou ak adrès ou parèt sou deklarasyon an.

Enfòmasyon sou kont lan
Omwen 6 mwa nan enfòmasyon sou kont, ki gen ladan balans, yo konprann sitiyasyon finansye ou.

Prèv ke ou kalifye pou vwayaje Kanada

Ou dwe pote prèv ke ou rankontre a kondisyon kalifikasyon pou vwayaje nan moman sa aYo, tankou

  • yon rezilta tès COVID-19 ki negatif (pran nan lespas 72 èdtan nan depa ou)
  • prèv ou soumèt ak aplikasyon viza ou
  • Si ou oblije jwenn otorizasyon alekri nan men IRCC, ou dwe fè sa.
  • pèmisyon ekri nan Ajans Sante Piblik nan Kanada (si vwayaje pou rezon imanitè)

Si ou pa kapab bay enfòmasyon sa a, ou pa pral pèmèt yo monte vòl ou nan Kanada oswa antre nan yon pò peyi Kanadyen nan antre.

IRCC

Imigrasyon, Refijye, ak Sitwayènte Kanada (IRCC) genyen biwo viza atravè mond lan.

Sitwayènte, Imigrasyon, ak Refijye Kanada fasilite arive imigran yo, pwoteje refijye yo, epi li bay pwogram pou ede fèk vini nan rezoud nan Kanada. IRCC la tou sibvansyon Kanadyen sitwayènte ak pwoblèm dokiman vwayaj (tankou paspò). Sitwayènte ak Imigrasyon Kanada te non an anvan pou sa a depatman gouvènman federal Kanadyen (CIC).

20 Pwen de vi